Doktorova noć (novela)

Za ostale upotrebe, v. Doktorova noć.

Doktorova noć je novela hrvatskog književnika Milutina Cihlara Nehajeva originalno objavljena kao dio zbirke Veliki grad 1919. godine. Protagonist je liječnik u provincijskom mjestu koji se suočava sa spoznajom o tome koliko je tadašnja inteligencija ograničena u svojim nastojanjima da pomogne život narodnih masa.

Doktorova noć je bila dva puta ekranizirana u obliku TV drame - 1964. i 1990. godine.