Divan (razvrstavanje)

Divan može biti:

  • Divan, carski savjet i vlada Osmanskog carstva ;
  • Divan, zbirka pjesama ;
  • Divan divan, jedan dio kućnog namještaja, također poznat pod imenicama otoman, šamlica, tufet, puf ili tabure ;