Za ostala značenja, vidi Dim (razvrstavanje).

Dim je veliki broj malih čestica čvrste ili tečne supstance (aerosoli) rasutih u vazduhu, koje su nastale nekompletnim sagorevanjem materije. Obično je nepoželjan kod goriva i požara, ali može takođe biti poželjan prilikom zaprašivanja pesticidima, komunikacije dimnim signalima, odbrane (dimna zavesa) ili inhalacije prilikom aktivnog pušenja, konzumacije raznih narkotičnih sredstava itd.

Postrojenje za sagorevanje otpada u Minhenu
Gusti dim prilikom jednog požara u gradu

Udisanje dima je glavni razlog smrti žrtava požara u zatvorenom prostoru. Dim usmrćuje kombinacijom oštećenja nanesenih visokom temperaturom, trovanja, i nadraživanjem pluća uzrokovanim ugljen-monoksidom (CO), cijanidovom kiselinom (HCN) i ostalim štetnim supstancama.

Vidi još uredi