Depresija (ekonomija)

Depresija je po definiciji ekonomska situacija u kojoj dolazi do većeg ekonomskog pada to jest pada BDPa neke države ili produžena recesija koja traje duže od 24 meseca.

Popis modernih svetskih depresija uredi