Deobno vreteno

Mikrograf prikazuje kondenzovane hromozome u plavoj boji, kinetohore u ljubičastoj, i mikrotubule u zelenoj tokom metafaznog stupnja mitoze

Deobno vreteno je struktura koja se u ćeliji obrazuje za vreme deobe i odgovorna je za kretanje hromozoma.[1] Obrazovanje deobnog vretena počinje u profazi, a završava se u metafazi mitoze (mejoze). Niti deobnog vretena izgrađene su od ogromnog broja mikrotubula (od 5000 - 10 000) i različitih proteina (jedan od osnovnih je tubulin).[2] Pružaju se od polova ćelije, na kojima se nalaze parovi centriola (centrozomi) ka ekvatoru na kome se nalaze hromozomi. Razlikuju se dve osnovne vrste ovih vlakana:

  • duga (međupolarna) koja se pružaju od jednog do drugog pola i ne vezuju se za hromozome;
  • kratka koja se pružaju od polova ka ekvatoru gde se vezuju za kinetohore hromozoma.

ReferenceUredi

  1. C. E. Walczak, R. Heald (2008). "Mechanisms of Mitotic Spindle Assembly and Function". International Review of Cytology 265: 111–158. 
  2. E. Nogales, V. H. Ramey (1 November 2009). "Structure-function insights into the yeast Dam1 kinetochore complex". J of Cell Sci 122: 3831–3836. doi:10.1242/jcs.004689.