Denaturacija (biohemija)

Denaturacija je proces pri kome se menjaju prirodna svojstva proteina pod uticajem nekih hemijskih i fizičkih agenasa. Denaturacija je i slabljenje i narušavanje sekundarne (tercijarne) strukture nukleinskih kiselina i proteina čime se gubi funkcija ovih molekula. Može biti izazvana povišenom temperaturom, zračenjem, mehaničkim faktorima, solima teških metala ili delovanjem jakih kiselina i baza.

Protein ovog[nedostaje referenca] jajeta se denaturisao i izgubio rastvorljivost, kao posledica visokog povišenja temperature.

Spoljašnje veze

uredi