De facto

(Preusmjereno sa De fakto)

De facto je latinski izraz koji znači "činjenično" ili "u praksi". Obično se koristi kao suprotnost izrazu de jure (koji znači "po zakonu") kad se govori o pitanjima zakona, administracije ili pravila poput standarda koja se mogu naći u svakidašnjem životu, a stvorena su bez ili protiv pravila.

Kad se govori o nekoj pravnoj situaciji, de jure označava ono što kaže zakon, a de facto označava ono što se događa u praksi (i što može i ne mora biti zakonito).

Izraz de facto se može koristiti i kad nema odgovarajućeg zakona ni standarda, ali postoji dobro utvrđena praksa u životu, iako možda ne i univerzalna.