Administracija (na latinskom, administratio, složenica od riječi ad, „prema“ i ministratio, „služiti“ ili „davati usluge“; na engleskom i francuskom, administration) je izraz koji može imati više značenja, no sva se svode na smisao služenja, tj, pružanja usluga.

Postoji nekoliko vrsta adminsitracije:

Povezano uredi