Dani Hvarskog kazališta

Dani Hvarskog kazališta su književno-znanstvena i scenska manifestacija koja se od 1974. održava svake godine u gradu Hvaru, u organizaciji HAZU (njegov Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe), Književnog kruga Split, Hvarskog pučkog kazališta i Poglavarstva Grada Hvara. Tematski se bavi hrvatskom književnošću i kazalištem, a trajanje im je obično manje od tjedan dana. U svom programu, Dani Hvarskog kazališta imaju dramski dio programa i znanstveni skup. Dramskom dijelu programa ima hrvatske autore predstava. Mjesta izvođenja su staro Hvarsko kazalište, na otvorenom ili nekoj drugoj lokaciji. Središnji događaj svakih dana je znanstveni skup na neku unaprijed zadanu temu iz hrvatske književnosti, a svake godine tema je druga. Glede činjenice da na tim skupovima sudjeluju i inozemni znanstvenici, ova manifestacija ima i međunarodni karakter. Izlaganja se objavljuju u zborniku „Dani hvarskog teatra”.

Dani Hvarskog kazališta
Informacije
Lokacija Hrvatska Hvar, Hrvatska
Osnovan 1974.
Osnivač(i) HAZU
Trajanje do 7 dana
Tip teatar, književnost
Web www.hazu.hr
 1. 1974.: Uvod u dane Hvarskog kazališta (eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru)
 2. 1975.: Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište
 3. 1976.: Renesansa
 4. 1977.: Sedamnaesto stoljeće
 5. 1978.: Osamnaesto stoljeće
 6. 1979.: Devetnaesto stoljeće
 7. 1980.: Moderna
 8. 1981.: Krleža
 9. 1982.: Suvremena hrv. dramska književnost i kazalište u međuratnim godinama
 10. 1983.: Suvremena hrv. dramska književnost i kazalište: 1935.-1955. (od predratnih previranja)
 11. 1984.: Suvremena hrv. dramska književnost i kazalište: 1955.-1975.
 12. 1985.: Stoljeća hrv. dramske književnosti i kazališta: provjere i poticaji
 13. 1986.: Hanibal Lucić
 14. 1987.: Nalješković – Vetranović
 15. 1988.: Marko Marulić
 16. 1989.: Hrv. humanizam – Ivan Česmički / Ianus Pannonius
 17. 1990.: Hrv. humanizam – Dubrovnik i dalm. komune
 18. 1991.: Hrv. humanizam – 16. stoljeće: protestantizam i reformacija
 19. 1992.: Hrv. kajkavsko pjesništvo do preporoda
 20. 1993.: Hrv. barokno pjesništvo – Dubrovnik i dalm. komune
 21. 1994.: Hrv. književnost 18. stoljeća – tematski i žanrovski aspekti
 22. 1995.: Književnost 18. stoljeća – tematski i žanrovski aspekti
 23. 1996.: Hrv. književnost uoči preporoda
 24. 1997.: Hrv. književnost u doba preporoda: ilirizam, romantizam
 25. 1998.: Hrv. književnost od preporoda do Šenoina doba
 26. 1999.: Razdoblje realizma u hrv. književnosti i kazalištu
 27. 2000.: Književnost i kazalište hrv. moderne – bilanca stoljeća I
 28. 2001.: Književnost i kazalište hrv. moderne – bilanca stoljeća II
 29. 2002.: Hrv. književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća
 30. 2003.: Hrv. književnost, kazalište i avangarda dvadesetih godina 20. stoljeća
 31. 2004.: Igra i svečanost u hrv. književnosti i kazalištu
 32. 2005.: Prostor i granice hrv. književnosti i kazališta
 33. 2006.: Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu
 34. 2007.: Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu
 35. 2008.: Nazbilj i Nahvao: Etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i stvaralaštvu od Marina Držića do naših dana
 36. 2009.: Putovanje, lutanje, bijeg
 37. 2010.: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu
 38. 2011.: Hvar – književnost i kazalište
 39. 2012.: Gavella – riječ i prostor
 40. 2013.: Četiri desetljeća Dana hvarskoga kazališta – dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta

Vanjske veze

uredi