Cincar je planina u zapadnom delu Bosne, Bosna i Hercegovina, severoistočno od Livna, između Kupreškog i Glamočkog polja na granici glamočke i livanjske opštine. Visoka je 2006 metara. Građena je uglavnom od jurskih i krednih krečnjaka i dolomita. Na severnim, najvišim padinama Cincara ima tragova diluvijalnih lednika (glečera) kao cirkovi, morene i dr. Južne i jugozapadne strane obrasle su planinskim pašnjacima, a severne gustom uglavnom crnogoričnom šumom. Šumsko bogatstvo se eksploatiše u velikim količinama. isod jugozapanih padina Cincara pruža se prostrana 1150-1.350 m visoka kraška površ Krug, dinarskog smera, pokrivena vrtačama i drugim kraškim oblicima.

Cincar
Cincar
Cincar
Nadmorska visina 2006 m
Države  Bosna i Hercegovina
Venac Dinarske planine
Cincar na mapi Bosne i Hercegovine
Cincar