Cecilija Metela Balearika

Cecilija Metela (Caecilia Metella, cca. 125. pne. - 89. pne.), čiji je nadimak bio Balearika (Balearica) bila je rimska plemkinja i jedna od najpoznatijih matrona kasne Republike.

Bila je druga kći Kvinta Cecilija Metela Balearika, konzula izabranog 123. pne. po kome je i dobila ime. Udala se za političara Apija Klaudija Pulhera, kome je rodila petoro djece - dvojicu sinova (Apije i Klaudije) te tri kćeri, Klaudiju Primu, Klaudiju Sekundu i Klaudiju Terciju, poznatu kao Klodija). Cecilija Metela je u Rimu stekla ugled svojom skromnošću i besprijekornim privatnim životom. Kada je bila po šesti put trudna, sanjala je da joj se obraća boginja Junona i žali da joj je zapušten hram. Shvativši san ozbiljno, dala je osobno počistiti hram zajedno sa cenzorom Lucijem Julijem Cezarom. Umrla je pri porodu, ali je dijete preživjelo i kasnije postalo poznato kao Publije Klodije.

V. također uredi