Carica majka Dong

Carica majka Dong (董太后, osobno ime nepoznato), formalno Carica Xiaocheng (孝成皇后) (? -189) bila je kineska carica majka iz dinastije Han. Nikada nije imala titulu "obične" carice, odnosno titulu carice majke je dobila isključivo kao majka cara Linga. Kineske historijske kronike je opisuju kao ličnost odgovornu za raskalašeni životni stil svog sina, odnosno korupciju koja je pridonijela propasti dinastije.

Bila je rodom iz Baodinga i rani život provela kao supruga Liu Changa (劉萇), nasljednog Markiza od Jieditunga. Godine 156. mu je rodila sina po imenu Liu Hong, a koji je nakon očeve smrti naslijedio naslov. Kada je godine 168. umro car Huana, njegova udovica carica majka Dou je odabrala 13-godišnjog Liu Honga za cara. On je nakon dolaska na prijestolje, uz podršku dvorskih eunuha, svoju majku proglasio caricom majkom. Tada je svog sina poticala da prodaje najviše državne dužnosti za novac, a što je dugoročno imalo katastrofalne posljedice za Kinu. Isto tako je favorizirala Lingovog mlađeg sina princa Liu Xiea (劉協) kao prijestonasljednika, iako je novim carem trebao biti njegov stariji brat Liu Bian (劉辯).

Kada je godine 189. njen sin umro, usprkos spletki njenog vjernog sluge Jian Shuoa, vojni komandant He Jin je uspio Liu Biana proglasiti carem, a potom uhapsiti njenog nećaka Dong Chenga. Carica majka je protjerana u svoj rodni kraj u Hebeiju, gdje je umrla - prema kineskim historijskim izvorima, od straha - ne dočekavši da njen omiljeni unuk Xie na kraju postane car Xian zahvaljujući gospodaru rata Dong Zhuou.

V. također uredi