Carica Yu Wenjun

Carica Yu Wenjun (庾文君) (297–328), formalno Carica Mingmu (明穆皇后, doslovno "razumijevajuća i uzvišena carica") bila je kineska carica iz dinastije Jin, odnosno supruga cara Minga.

Njen otac je bio službenik princa Sima Ruija, kasnijeg cara Yuana. Sima Rui je zapazio njenu ljepotu, te ju je odredio za suprugu svom sinu Sima Shaou, budućem caru. Njen brat Yu Liang se potom sprijateljio i postao bliski suradnik Sima Shaoa. Godine 323. Sima Shao je postao car, a Yu Wenjun carica. Caru je rodila dva sina - Sima Shana i Sima Yuea - koji će obojica postati carevima.

Nakon careve smrti 326. je arogancija njenog brata izazvala sveopće nezadovoljstvo koje je iskoristio 328. general Su Jun kako bi sa vojskom napao carsku prijestolnicu. Yu Liang je pobjegao. ali je carica zarobljena i, prema kineskim izvorima, osobno "ponižena" od strane Su Juna, iako nije spomenuto na koji način. Carica je time bila toliko uznemirena da je umrla.

Kineska carska porodica
Prethodi:
Carica Liang Lanbi
Carica dinastije Jin (265-420)
323–326
Slijedi:
Carica Du Lingyang