Carica She (蛇皇后, osobno ime nepoznato, ? -397) bila je carica kineske/Qiang države Kasniji Qin, odnosno supruga njenog osnivača Yao Changa (car Wuzhao). Rodila mu je sina Yao Xinga (car Wenhuan). Kineski historijski izvori navode da je nakon njene smrti Yao Xing bio toliko ražalošćen da neko vrijeme nije mogao sazivati sastanke svojih ministara.

Kineska carska porodica
Prethodi:
Nema (dinastija osnovana)
carica Kasnijeg Qina
386–394
Slijedi:
Carica Zhang
Prethodi:
Carica Gou od Ranijeg Qina
carica Kine (Sjeverni/Centralni Shaanxi)
386–394