Cai Yong (132–192) je bio kineski učenjak i službenik u službi Istočne dinastije Han, poznat kao vješt kaligraf, muzičar, matematičar i astronom. Jedna od njegovih kćeri je bila znamenita pjesnikinja Cai Wenji.

Cai Yong

Bio je rodom iz Chenlieua u provinciji Henan. 160-ih je svojim vještinama privukao pažnju eunuha na dvoru cara Huana, ali je izbjegao službu na dvoru fingirajući bolest te se umjesto toga posvetio nastavku svojih studija. Kasnije je služio kao sekretar Qiao Xuana, a potom u prijestolnici Luoyangu kao nadglednik biblioteke, urednik historijskih tekstova i pisac službenih govora. Godine 175. je, zabrinut zbog mogućih zloupotrebe i falsificiranja konfucijanskih tekstova zajedno s još nekoliko učenjaka poslao peticiju caru Lingu tražeći da se tekstovi Pet klasika urežu u kamen. Njegova je molba uslišena, ali ne i zahtjevi za političkim i drugim reformama zbog kojih je stekao neprijateljstvo dvorskih eunuha, zbog kojih je neko vrijeme proveo u zatvoru tek čak bio osuđen na smrt, a što je kasnije preinačeno u kaznu progonstva. U prijestolnicu ga je godine 189. vratio Dong Zhou te je postao njegov suradnik. Međutim, nakon što je Dong Zhoua godine 192. ubio Wang Yun, Cai Yong je uhapšen i osuđen na smrt; Wang Yun je naredio njegovo pogubljenje usprkos učestalih molbi drugih učenjaka da mu se poštedi život.

Većina Cai Yongovih tekstova je izgubljena, dok je dio preživio u obliku citata u kasnijim kompilacijama, uključujući Knjigu Kasnijeg Hana.