Brne Karnarutić

Pjesnik Brne Karnarutić rodio se u Zadru oko 1515. godine kao potomak stare plemićke obitelji. Nakon školovanja u Zadru studirao je pravo, vjerojatno u Padovi. Neko je vrijeme bio kapetan hrvatskog konjaništva u mletačkoj vojsci, a zatim se u Zadru bavio odvjetničkim poslom. Umro je u Zadru vjerojatno 1573. godine.

Kip Brne Karnautića u Zadru

Obradio je poznatu Ovidijevu metamorfozu o Piramu i Tizbi pod naslovom Izvrsita ljubav i napokon nemila i nesrićna smrt Pirama i Tizbe (Mleci, 1586.). Posvetio ga je Antunu Vrančiću.

Poznatije je drugo Karnarutićevo djelo - Vazetje Sigeta grada (Mletci, 1584.), prvi hrvatski povijesni ep u hrvatskoj književnost koji opjeva sigetsku bitku i tragičnu pogibiju Nikole Šubića Zrinskog i hrabrih branitelja Sigeta (1566.). Djelo je napisano prema kronici komornika Zrinskog. U djelu je zadržao povjesničarsku objektivnost, ne omalovažava protivničku stranu u ratu, razvidno je njegovo vojničko iskustvo. Hrvatsko mu domoljublje je u uskoj svezi s katoličkim stavom. To se vidi iz prizora kad prije završne bitke Zrinski svojoj vojsci govori kako je turska opsada "kazna za grijeh za moralne propuste kršćana u cijeloj državi". Pisao je čakavskim narječjem.

Izvori uredi