Bomba je eksplozivna naprava koja generiše i oslobađa svoju energiju putem destruktivnog šok talasa. Bomba izaziva uništenje ili oštećenje na objektima ili živim bićima unutar poluprečnika šok talasa i mehaničkim udarima delova, uključujući komade košuljice bombe ili od obližnjih objekata koji su vođeni eksplozijom.

Američka bomba MOAB

Vrste bombi

uredi

Nekonvencionalne bombe

uredi