Bengalski jezik

Bengalski jezik (Bangga Bhasa) je indo-arijski jezik Južne Azije koji je evoluirao iz Sanskrta, Palija i prakritskog jezika. Ponekad se za njega, pod utjecajem engleskog, koristi izraz Bengali, dok se on sam naziva Bangla jezikom.

Njime se govori u regiji Bengal, koja sadržava Bangladeš i indijsku saveznu državu Zapadni Bengal, ali se, zahvaljujući velikoj dijaspori proširio po svijetu, tako da danas njime govori preko 200 miliona ljudi.

Ovisno o tome da li se hindi i urdu smatraju jednim jezikom, bengalski jezik predstavlja četvrti ili peti jezik na svijetu.

Bangla jezik je svoju renesansu doživio u 19. i 20. vijeku, tako da je Rabindranath Tagore, prvi Indijac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost, pisao upravo na tom jeziku.