Barka

Barka (koptski bari, latinski barica ili barca) je naziv koji se na Mediteranu tokom srednjeg vijeka udomaćio za manje brodove.

Boat Mercury.jpg

Na istočnoj obali Jadrana izraz barka se često koristi kao sinonim za čamac.