Barka (koptski bari, latinski barica ili barca) je naziv koji se na Mediteranu tokom srednjeg vijeka udomaćio za manje brodove.

Na istočnoj obali Jadrana izraz barka se često koristi kao sinonim za čamac.