Čamac (čije ime dolazi od turske riječi čam za jelu, odnosno jelovu brodicu) je otvoren ili poluzatvoren plovni objekt koritastog oblika, a manjih dimenzija, gonjen ljudskom snagom, vjetrom ili mehaničkom snagom.

Čamac u Gdinji
Alfred Freddy Krupa: Čamac na Korani, lavirani tuš na polukartonu, 2015.

Ponekad se čamcima nazivaju (pogotovo u ratnoj mornarici) brodice pokrivene palubom, pa i manji brodovi koji se upotrebljavaju u osobite svrhe, npr. patrolni, torpedni i drugi čamci.

Prema vodi u kojoj plove čamci se dijele na riječne, jezerske i morske čamce.

Prema vrsti pogona razlikuju se:

 • čamci gonjeni ljudskom snagom (vesla, lopatice ili motke);
 • čamci na jedra;
 • čamci s mehaničkim pogonom.

Prema upotrebi dijele se na:

 • čamce ratne mornarice;
 • čamce na trgovačkim brodovima;
 • lučke čamce;
 • peljarske čamce;
 • ribarske čamce;
 • sportske čamce;
 • čamce za obalno spašavanje;
 • brze trkačke čamce.

Precizni kriterij za razlikovanje čamca od broda ne postoji, ali u pravilu čamci mogu biti dio broda dok brod ne može biti dio čamca.

Na istočnoj obali Jadrana se za čamac često koristi izraz barka.