Finansijski posrednici su finansijske institucije putem kojih štediše mogu indirektno da ponude sredstva onima koji traže zajam. Finansijski posrednici ovezuju štediše i domaćinstva ili preduzeća kojima žele da pozajme novčana sredstva. Dva najveća finansijska posrednika su banke i investicioni fondovi. . Banka je poslovna organizacija, koja nudi finansijske usluge za profit. Banke su institucije koje primaju depozite od onih koji žele da štede, a depozite koriste za odobravanje kredita onima koji žele da dobiju zajam.

1970

Banka je poslovna organizacija, koja nudi finansijske usluge za profit. Tradicionalne usluge banke uključuju primanje depozita novca, davanje novca iz depozita, procesovanje novčanih transakcija i usluge kreditiranja. Mnoge banke nude podršku finansijskih usluga preduzećima, industrijskim i drugima vrstama kompanija i korporacija, u cilju uvećavanja profita; npr., kreditiranje, paketi osiguranja, razna finansijska ulaganja, podršku u razmjeni tržišnih dobara.

Prva moderna banka, Banka Svetog Đorđa (Banco di San Giorgio) je osnovana početkom 15. veka u Đenovi u Italiji.

Bankarstvo je sistem poslovanja, u čijoj osnovi se nalazi interes. Najvažniji posao banke kao osnovnog subjekta u sistemu bankarstva je interes na zajam - što znači da banka daje novac na zajam na određeno vreme a nakon isteka tog perioda dobija novac nazad uz uvećanu vrednost-kamatu ili interes. Postoji mnogo varijacija ali ovo je suština bankarstva. Banka obavlja i neke sporedne delatnosti ( npr. investicione, sponzorske) ali sve one su u funkciji tzv. oplođenog novca - za bankara novac koji ne donosi dobit, nego stoji neoplođen, je novac koji gubi vrednost.

Vidi još

uredi