Babai Veliki (cca. 551 - 628) je bio nestorijanski teolog, crkveni naučitelj i neslužbeni vođa Asirske crkve Istoka. Rodio se u Beth Zabdaiju, mjestu u današnjoj istočnoj Turskoj koje je tada pripadalo Sasanidskom (Perzijskom) Carstvu. Roditelji su mu bili imućni, te su ga prvo školovali u perzijskim školama; potom je otišao u znamenitu kršćansku školu u Nisibisu. Kada je njegov učitelj Abraham Veliki od Kaškara osnovao nestorijanski manastir na planini Izla, Babai mu se prvo priključio, a potom 604. postao njegov predstojnik. Tamo je predvodio reformski pokret koji je nastojao uvesti striktni celibat među nestorijanskim monasima te očistiti nestorijansku doktrinu od Origenovih natruha na kojima je inzistirao Henana od Adijabene. Babaijevo djelovanje je koincidiralo sa vladavinom perzijskog kralja Hozroja II, koji je, pogotovo u vrijeme velikih uspjeha perzijske vojske u ratu sa Bizantom odustao od tradicionalno blagonaklone politike prema nestorijanskim kršćanima, preferirajući halkedonce u novoosvojenim područjima. To se odrazilo i kroz Hozrojevu odluku da nakon smrti Mar Gregorija I odbije dozvoliti izbor novog patrijarha Crkve; u interregnumu koji je nastao, Babai, koji je uživao najveći ugled među nestorijancima, je služio kao de facto crkveni poglavar. Kada je 628. Hozroje umro, a njegovi nasljednici dozvolili izbor novog patrijarha, to je mjesto ponuđeno Babaiju, ali je on to odbio, i nedugo nakon toga umro.

Babai je napisao veliki broj teoloških djela, ali od kojih je očuvana samo Knjiga o jedinstvu, koja se temelji na radovima Teodora Mopsuestijskog, Diodora Tarskog, Jovana Hrizostoma i Efrema Sirina, te izlaže nestorijansku kristologiju.

Literatura

uredi
  • Babai Magnus, Liber de Unione, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, tomi 79/80, syri 34/35, Louvain 1915. (The first figures correspond to the Syriac edition, the second to a Latin translation).
  • Wigram, W. A. (2004). An introduction to the history of the Assyrian Church, or, The Church of the Sassanid Persian Empire, 100–640 A.D. Gorgias Press. ISBN 1593331037.