Atomska fizika je grana fizike, koja se bavi strukturom atoma i elektronskog omotača ,kao i energetskim nivoima, spektrima i drugim svojstva atoma.

Atomska fizika je nekad sinonim za nuklearnu fiziku, iako se radi o različitim terminima. Atomska fizika se ne bavi osnovnim procesima u okviru jezgra, odnosno ne bavi se proučavanjem nuklearne fizike samog jezgra, mada ponekad obilježja strukture jezgra mogu imati značajan utjecaj na svojstva atoma.

Poznati atomski fizičari uredi

Poznata imena atomske fizike uključuju:

Prije kvantne mehanike
Nakon kvantne mehanike