Otvori glavni meni

Atomska fizika je grana fizike, koja se bavi strukturom atoma i elektronskog omotača ,kao i energetskim nivoima, spektrima i drugim svojstva atoma.

Atomska fizika je nekad sinonim za nuklearnu fiziku, iako se radi o različitim terminima. Atomska fizika se ne bavi osnovnim procesima u okviru jezgra, odnosno ne bavi se proučavanjem nuklearne fizike samog jezgra, mada ponekad obilježja strukture jezgra mogu imati značajan utjecaj na svojstva atoma.

Poznati atomski fizičariUredi