Ar (jedinica)

Daleko više koristi se njena izvedena jedinica hektar, 1 hektar = 100 ara = 10.000 kvadratnih metara.