Ar (znak a) je mjerna jedinica za površinu u sistemu SI. Jedan ar ima sto kvadratnih metara, odnosno po svojoj definiciji predstavlja kvadrat čije su stranice duge deset metara.

Dijagram jednog ara.
1 ar = 1 kvadratni dekametar = 100 m2

Najčešće se koristi za merenje manjih zemljišta, a za merenje većih površina se obično koriste jedinice hektar i dulum, motika, jutro, lanac. (1 ha = 100 a = 10 000 m²).

Daleko više koristi se njena izvedena jedinica hektar, 1 hektar = 100 ara = 10.000 kvadratnih metara.