Apije Klaudije Pulher (konzul 54. pne.)

Apije Klaudije Pulher (97. pne. - 49. pne.) bio je rimski političar iz doba kasne Republike, najpoznatiji kao brat popularskog vođe Publija Klodija Pulhera i zloglasne Klodije.

Pripadao je uglednoj patricijskoj porodici Klaudijevaca, a Apije Klaudije Pulher (konzul 79. pne.)|istoimeni otac mu je bio konzul godine 79. pne. Sam Pulher je konzulom postao 54. pne. a nakon toga služio kao guverner Kilikije gdje se istakao korupcijom. Godine 50. pne. je služio kao cenzor. Sljedeće godine, kada je izbio građanski rat, priključio se Pompeju i s njim izbjegao u Grčku. Nedugo potom je umro.

Vodio je korespondenciju s Ciceronom, od koje su sačuvana jedino Ciceronova pisma njemu.

Prethodi:
Marcus Licinius Crassus i Gnaeus Pompeius Magnus
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Lucijem Domicijem Ahenobarbom
54. pne.
Slijedi:
Marcus Valerius Messalla Rufus i Gnaeus Domitius Calvinus