Aorta je osnovni i najveći od svih krvnih sudova čovjeka i ostalih sisara. Promjer aorte se kreće oko 25 – 27 mm. Aorta počinje aortičnim otvorom (ostium aortae) na bazi lijeve srčane komore.

Lokacija aorte kod čovjeka
Свиња аорте расећи показују и неке остављајући артерија.

Djelovi aorte uredi

S obzirom na pravac i položaj na aorti se razlikuje nekoliko djelova:

  • Uzlazni dio aorte (aorta ascendens)
  • Luk aorte (arcus aortae)
  • Silazni dio aorte (aorta descendens)
  • Grudni dio aorte (aorta thoracica)
  • Trbušni dio aorte (aorta abdominalis)

Patologija i bolesti aorte uredi

Neki od najčešćih bolesti i poremećaja aorte su: