Aornos je naziv za tvrđavu koja se nalazila na planini Pir-Sar u dolini Swat u današnjem Pakistanu, a koju je godine 327/326. pne. zauzeo makedonski kralj Aleksandar Veliki za vrijeme svog pohoda na Indiju. Tvrđavu su na krajnje nepristupačnom terenu sagradila lokalna plemena, a Aleksandar ju je morao zauzeti kako bi imao sigurne komunikacije. Aleksandrovo osvajanje Aornosa se smatra jednim od najboljih primjera njegovog umijeća u tvrđavskom ratovanju. 1926. godine su pronađeni ostaci tvrđave kao i oltara Atene Nike koju je Aleksandar dao saagraditi u čast pobjede.

Aornos je smješten sjeverno od Taksile.

Reference

uredi

Sources

uredi