Antun Grabar, (* 26. siječanj 1883 Poreč (Parenzo) - 11. veljače 1918. Škaljari, Boka kotorska) jedan od pokretača i vođa ustanka mornara 1. veljače 1918. u Boki kotorskoj.

Po zanimanju je konobar. Od 1905. je u austrougarskoj mornarici. U toku revolucionarnih pokreta mornara služio kao mornar na oklopnom krstašu Santkt Georg (Sveti Juraj 7300t; 629 članova posade), zapovjednom brodu kontraadmirala A.Hanse. Među posadom broda i mornarima u vojnopolitičkoj bazi u Boki kotorskoj razvio je sa Matom Brničevićem, J.Šižgorićem i Š.Ujdutom, široku revolucionarnu aktivnost. Izdao je naređenje za ustanak mornara koji je započeo na topovski pucanj da "Sankt Georga" i isticanjem crvene zastave i pjevanjem Marseljeze. Val ustanka ubrzo je zahvatio gotovo sve ratne brodove u Boki kotorskoj.

Grabar je u ime ustanika, poslije njihovog preuzimanja komande na admiralskom brodu, zahtijevao od kontraadmirala Hanse završetak rata i zaključivanje mira. Kada je 3. veljače 1918, ustanak ugušen, Grabar je zatvoren i od vojnog suda osuđen na smrt i streljan. Nakon priključenja Istre, a s time i Poreča Italiji, nova vlast postavlja spomen ploču na rodnu kuću Antuna Grabara, u čast borca protiv Austrije, za talijansku stvar. Nakon 1945. godine, ploča je uklonjena, a ubrzo ju je zamijenil nova, ovaj put sa crvenom zvijedom umjesto "fascia" borcu za prava radnika.