Antipapa Silvestar IV

Protupapa Silvestar IV., rođen kao Maginulf, bio je katolički protupapa od 1105. do 1111. godine. Maginulf je bio arhiđakon crkve St. Angelo u Peschieri. Za vrijeme Borbe za investituru pripadnici rimske aristokracije koji su podržavali careve Henrika IV i Henrika V su iskoristili odsudstvo pape Paskala II te su izabrali Maginulfa za papu i dali mu ime Silvestar IV. On je službeno ustoličen 18. studenog 1105. Paskal je prethodnu dvojicu protupapa zarobio i poslao u samostan; to se nije dogodilo sa Silvestrom s obzirom da je on, čim se Paskal sljedeći dan vratio u Rim, izbjegao u Tivoli, a potom u Osimo gdje je uživao zaštitu Guarniera II od Spoleta. Na dan 11. travnja 1111. su Henrik V i Paskal II postigli načelni sporazum kojim je okončana višedesetljetna Borba za investituru. Henrik je priznao papu, a Silvestar se odrekao papskog naslova. Ostatak života je proveo pod zaštitom svog pokrovitelja.

Silvestar IV.
Silvester IV
Pravo ime Maginulf
Razdoblje papinstva od 1105. do 1111.
Prethodni protupapa Albert
Slijedeći protupapa Grgur VIII.
Pape imena Silvestar