Anglokanađani

Anglokanađani, ili Engleski Kanađani, izraz je koji se koristi za stanovnike Kanade kojima je engleski maternji jezik.

Anglokanađani sebe, za razliku od Frankokanađana, ne smatraju specifičnom nacijom i za sebe više vole koristiti izraz Kanađani.

Njihova etnogeneza je u mnogo čemu slična etnogenezi susjednih Amerikanaca, s tom razlikom da su nju daleko više utjecali ratni događaji u 18. vijeku. Anglokanađani su u dalekoj većoj mjeri škotskog porijekla, jer je u 18. vijeku upravo na području današnje Kanade pronašao utočište veliki broj pristaša dinastije Stuart, protjeranih iz domovine od strane pobjedničke britanske dinastije Hannover. Nakon Američkog rata za nezavisnost u Kanadi su utočište pronašli britanski lojalisti protjeranih s područja novostvorenih Sjedinjenih Država. Zbog toga su Anglokanađani po svojoj kulturi, jeziku i običajima daleko bliži matičnoj Britaniji nego što je to slučaj s Amerikancima.

Jedan od ključnih događaja u razvoju kanadske nacije bio je i anglo-američki rat 1812–14. godine, prilikom koga se počela razvijati specifična nacionalna svijest, odnosno osjećaj posebnosti u odnosu na južne američke susjede. To se odnosi i na veliki broj imigranata iz drugih dijelova svijeta koji su došli u Kanadu u 19. i 20. vijeku, te su se asimilirali u kanadsku naciju.