Aneksija (latinski: annexio, doslovno: "pripajanje") u najširem smislu predstavlja de jure priključenje teritorija jedne, u pravilu manje, geopolitičke cjeline drugoj geopolitičkoj cjelini. U širem smislu se pod time podrazumijeva jednostrani akt države kojim ona prisvaja vlast nad teritorijom koja je pripadala drugoj državi. Izraz se u 20. vijeku, pogotovo nakon drugog svjetskog rata, počeo vezivati uz prisilu, rat, ekspanzionizam i agresiju u međunarodnoj politici.

Iako je aneksija Poveljom UN godine 1945. zabranjena, a Četvrta ženevska konvencija iz 1949. godine zabranjuje njeno korištenje u svrhu zaobilaženja međunarodnih pravila o ratnoj okupaciji, poratni period bilježi niz primjera aneksije u međunarodnim odnosima:

Literatura

uredi