Andrejin krst čine dve linije iste dužine, ukrštene u obliku ćiriličnog slova H odnosno latiničnog slova X i zapravo u osnovi predstavlja grčki krst okrenut za 45°.

Andrejin krst
Andrejin krst sa dodatnom svetlosnom indikacijom

Naziv uredi

Naziv je dobio po Svetom apostolu Andreju Prvozvanom, koji je razapet na takvom krstu. Predstavlja rasprostranjen oblik u heraldici i veksikologiji.

U saobraćaju uredi

U saobraćaju se koristi kao saobraćajni znak koji najavljuje železničku prugu te traži posebnu opreznost prilikom prelaska preko pruge. Ako postoji više koloseka, onda se broj krstova povećava na broj koloseka.