Aminofenol

višeznačna odrednica na Vikimediji

Aminofenol se može odnositi na:

Pozicioni izomeri aminofenola.
Levo: 2-Aminofenol (o-aminofenol)
Centar: 3-Aminofenol (m-aminofenol)
Desno: 4-Aminofenol (p-aminofenol)