Aminal (aminoacetal) je funkcionalna grupa ili tip hemijskog jedinjenja koje ima dve amino grupe vezane za isti atom ugljenika: -C(NR2)(NR2)-. R može da bude vodonik ili alkil grupa.

Generički aminal

Aminal i hemiaminalne grupe su srodne hemiacetalima i acetalima sa azotom zamenjenim kiseonikom. Aminali se na primer sreću u Fišerovoj sintezi indola.

Hemiaminalni etriUredi

 
Hemiaminalni etar izveden iz aldehida
 
Hemiaminalni etar izveden iz ketona

Hemiaminalni etri se takođe ponekad nazivaju aminalima, mada to nije preporučeno po IUPAC-u. Oni imaju sledeće strukture: R‴-C(NR'2)(OR")-R⁗. Glikozilamini su primeri cikličnih hemiaminalnih etara.

LiteraturaUredi

Vidi jošUredi