Acetal je molekul sa dva atoma kiseonika vezana jednostrukim vezama za isti atom ugljenika.

Generički acetal

U tradicionalnoj upotrebi se razlikuju ketali od acetala (dok ketal ima dve R grupe vezane preko ugljenika i formalno je izveden iz ketona, acetal ima jednu ili obe R grupe kao vodonik i formalno je izveden iz aldehida). IUPAC terminologija klasifikuje ketale kao podskup acetala.[1]

Do formiranja acetala dolazi kad hidroksilna grupa hemiacetal postane protonisana i odvoji se kao voda. Nastali karbokatjon zatim brzo napada molekul alkohola. Gubitkom protona vezanog alkohola formira se acetal.

Konverzija aldehida do acetala
Konverzija ketona do ketala

Primeri uredi

Reference uredi

  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "ketals". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.