Alger od Liègea

Alger od Liègea (francuski: Alger de Liège; njemački: Alger von Lüttich; 1055/1060 - 1131), također poznat i kao Alger od Clunyja ili Algerus Magister (na latinskom "Učitelj Alger") bio je benediktinski redovnik i učenjak. Bio je sekretar i blizak suradnik lješkog biskupa Otberta, koji je, pak, tokom borbe za investituru bio na strani cara Heinricha IV, a protiv papa. U svom tekstu Liber di misericordia et justicia se, međutim, založio za clunyjevske reforme i protiv simonije, nastojeći pronaći kompromis između dvije strane u sporu. Godine 1106. je posredovao kod pape Paskala II izmirivši ga sa Otbertom. Položaj je zadržao i nakon Otbertove smrti 1119. ali se 1121. povukao u Cluny, gdje je umro u dubokoj starosti.

Alger je autor brojnih tekstova, od kojih je najvažniji - Historija Crkve u Liègeu - izgubljen. S druge strane su očuvane njegove rasprave i traktati, koje, između ostalog, pružaju uvid u ortodoksno viđenje berengarijske hereze.