Aleksandar Tajkov

Aleksandar Tajkov (1877 - 1941) je bio štampar, jugoslovenski komunista i revolucionar.

Živeo je u Slavonskoj Požegi, gde je bio poznat kao vlasnik tiskare i istaknuti socijalista.

1919. bio je sekretar Oblasnog odbora SDS iz Požege, kada je komunistička frakcija preuzela odbor. Ljevičari odnosno komunisti, prometnuli su pod vodstvom Alekandra Tajkova socijalističko glasilo »Narodna volja« u komunističko.[1] Približno u to vreme prisustvovao je zavereničkom sastanku u Zagrebu, na kojem su pored njega bili Josip Sorić, Alfred Diamantstein i Simo Miljuš. Na sastanku je bilo govora o osnutku štamparije u kojoj bi se tiskali ilegalni listovi i letci.[2]

Početkom marta 1919. godine išao je na Frušku goru, kao delegat na Osnivačkom kongresu Pelagićevaca, tajne revolucionarne komunističke organizacije.[3]

Uoči Kongresa ujedinjenja aprila 1919. godine, sazvao je oblasno savjetovanje Požeške županije, na kojem je su izabrani delegati za Kongres.[4]

1920. je bio na izbornoj listi KPJ za izbornu jedinicu Požeške županije.[4]

  1. Radnički i narodnooslobodilački pokret u Pakracu i okolini[mrtav link]
  2. Ivan Očak, Milan Ćopić, prilog biografiji
  3. Ivan Očak, Povratnici iz Sovjetske Rusije u borbi za stvaranje ilegalnih komunističkih organizacija uoči Prvog kongresa SRPJ(k)[mrtav link]
  4. 4,0 4,1 Zdravko Krnić, Daruvar, radnički i narodnooslobodilački pokret