Aerostatika je oblast fizike koja se bavi proučavanjem gasova koji se ne kreću. Ona je deo jedne šire discipline koja se zove statika fluida. Ukoliko se gas kreće ili se telo u gasu kreće tada se to izučava u aerodinamici.[1]

Osnovne veličine od interesa za aerostatiku su pritisak, temperatura, gustina i zapremina gasa.

Veze uredi

Reference uredi

  1. Durst, Franz (1 September 2008). An Introduction to Theory of Fluid Flows. 6.1: Springer science and business media, 2008.. str. 154. ISBN 3540713425. Pristupljeno January 2014.