Adaptivna vrednost

Ћирилична верзијаАдаптивна вредност

Adaptivna vrednost ili fitnes je mera populaciono-evolucionog uspeha (uspeha u preživljavanju i razmnožavanju) određenog genotipa. Ispoljava se preko karakterističnih performansi fenotipa, koje nazivamo komponentama adaptivne vrednosti.

Osnovne komponente fitnesa su:

  1. dužina života — vijabilitet; i
  2. broj potomaka — fertilitet.

Vrednosti ovih komponenti nastaju u sadejstvu genotipa i ekoloških faktora životne sredine koju organizmi (genotip) nastanjuju.

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi