Popis stanovništva 2002. u Srbiji

Popis stanovništva 2002. u Srbiji je održan prema međunarodnim preporukama za popis stanovništva i domaćinstava (Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region, New York and Geneve, 1998). Za razliku od prethodnih sedam popisa kada je popis rađen po koncepciji stalnog stanovništva sada su načinjene izmene zbog kojih rezultati nisu u potpunosti uporedivi.

Kritični momenat popisa je utvrđen prema teritorijalnom stanju od 1. januara 2002. godine, što znači da je stanovništvo naselja kod kojih je bilo teritorijalnih promena iskazano prema teritorijalnom stanju u vreme poslednjeg popisa.

U stalno stanovništvo su uključeni svi stanovnici koji na jednoj teritoriji borave duže od godinu dana. Dakle, strani državljani koji su boravili u Srbiji duže od godinu dana su u popisu 2002. godine uvedeni kao stalni stanovnici Srbije. Takođe, u stalno stanovništvo Srbije su uključena samo lica koja su kraće od godinu dana na boravku ili radu u inostranstvu. Stanovnikom naselja se smatra i lice koje je u kritičnom trenutku popisa van naselja zbog odsluženja vojnog roka, odsluženja kazne, lečenja, školovanja ili rada.

U popisu 2002. godine su stanovnici naselja koji su izbegla lica sa teritorija bivše SFRJ popisani kao stalni stanovnici Srbije i svrstani su kao stanovnici naselja u kojima su se zatekli. Raseljena lica sa Kosova i Metohije su zabeležana kao privremeno prisutna lica u mestu popisa, a ne kao stalno naseljena lica.

Broj stanovnika
Popisne jedinice Stara metodologija Nova metodologija
Centralna Srbija 5,794,346 5,466,009
Vojvodina 2,098,779 2,031,992
UKUPNO 7,893,125 7,498,001

Ovim popisom nije obuhvaćeno stanovništvo na Kosovu i Metohiji, te stoga ne postoji zbirni rezultat za celu teritoriju republike Srbije.

Nova metodologija i poređenje popisa

uredi

Da bi poređenje između dva poslednja popisa imalo smisla postoje podaci za popis iz 2002. godine ali uređeni po metodologiji iz 1991. godine (u tablici označen kao stara metodologija). Tada je broj stanovnika u 2002. godini prikazan tako da

 1. sva lica na boravku u inostranstvu se uključuju u popis;
 2. stranci na radu i boravku u Srbiji isključuju se iz popisa.

Nova metodologija unosi mogućnost zabune, ali je bitno da se pojavljuje značajna razlika u stanovništvu u mestima u kojima postoji veliki broj radnika „na privremenom radu u inostranstvu“. Obzirom da je pojam privremeni rad trenutno van upotrebe to se stanovništvo, koje boravi i radi u inostranstvu duže od godinu dana vodi kao iseljeno, što je dovelo do pada stanovništva u mestima u kojima to stanovništvo ionako nije boravilo.

Publikacije

uredi

Obrađeni rezultati popisa su predstavljeni u knjigama edicije „Knjige rezultata Popisa 2002.“ kojih ima ukupno 28 (u 30 tomova). Objavljeno je 20 knjiga u oblasti Stanovništvo, 5 knjiga u oblasti Stanovanje (7 knjiga) i 3 knjige iz oblasti Poljoprivreda.

Stanovništvo

 1. Nacionalna ili etnička pripadnost - podaci po naseljima
 2. Pol i starost - podaci po naseljima
 3. Veroispovest, maternji jezik i nacionalna ili etnička pripadnost prema starosti i polu - podaci po opštinama
 4. Školska sprema i pismenost - podaci po opštinama
 5. Stanovništvo prema aktivnosti i polu - podaci po naseljima
 6. Delatnost i pol aktivnog stanovništva koje obavlja zanimanje - podaci po naseljima
 7. Poljoprivredno stanovništvo prema posedovanju poljoprivrednog gazdinstva, aktivnosti i polu - podaci po naseljima
 8. Stanovništvo prema migracionim obeležjima - podaci po naseljima
 9. Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. i 2002. - podaci po naseljima
 10. Uporedni pregled broja domaćinstava 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. i 2002. i stanova 1971, 1981, 1991 i 2002. - podaci po naseljima
 11. Domaćinstva prema posedovanju poljoprivrednog gazdinstva i broju članova - podaci po naseljima
 12. Bračno stanje prema starosti, veroispovesti i nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti - podaci po naseljima
 13. Dnevni migranti - podaci po opštinama
 14. Aktivno stanovništvo - Republika Srbija
 15. Žensko stanovništvo staro 15 i više godina - podaci po opštinama
 16. Osnovni skupovi stanovništva - podaci na nivou Republike
 17. Porodice prema tipu i broju dece - podaci po naseljima
 18. Domaćinstva i porodice - podaci na nivou Republike
 19. Ukupno i poljoprivredno stanovništvo - podaci po opštinama
 20. Migranti - podaci po opštinama

Stanovanje

 1. Korišćenje i nastanjena lica - podaci po naseljima
 2. Vrsta, svojina i opremljenost - podaci po naseljima
 3. Stanovi - Veličina, kvalitet, godina izgradnje, svojina, domaćinstva i lica - podaci po opštinama
  1. knjiga 1
  2. knjiga 2
  3. knjiga 3
 4. Veličina, kvalitet, godina izgradnje i vrsta zgrade - po opštinama i naseljima
 5. Kolektivni stanovi - podaci po opštinama

Poljoprivreda

 1. Poljoprivredni fondovi - podaci po opštinama
 2. Poljoprivredna gazdinstva prema aktivnosti i izvorima prihoda - podaci po opštinama
 3. Članovi gazdinstava prema starosti, školskoj spremi i stanovi - podaci po opštinama

Spoljašnje veze

uredi