Адаптивна вредност

Latinična verzijaAdaptivna vrednost

Адаптивна вредност или фитнес је мера популационо-еволуционог успеха (успеха у преживљавању и размножавању) одређеног генотипа. Испољава се преко карактеристичних перформанси фенотипа, које називамо компонентама адаптивне вредности.

Основне компоненте фитнеса су:

  1. дужина живота — вијабилитет; и
  2. број потомака — фертилитет.

Вредности ових компоненти настају у садејству генотипа и еколошких фактора животне средине коју организми (генотип) настањују.

ЛитератураUredi

Спољашње везеUredi