Jazački Prnjavor

(Preusmjereno sa stranice Јазачки Прњавор)

Јазачки Прњавор, међу локалним становништвом познат скраћено Прњавор, је део села Јазак у Срему. Име је добио као прњавор - насеље најамних радника манастира Јазак, испод којег се налази.

Овај део села налази се између остатка села и манастира. Насеље се због посебне топографије пружа правцем север–југ у виду једне улице. У оквиру овог дела села не постоје назнаке центра, већ је становништво ослоњено на центар села, удаљен око 1 километар. Јазачки Прњавор је до Другог светског рата био засебно насеље, али је после рата припојен тадашњем Јаску.