Špiritusna lampa

Špiritusna lampa

Špiritusna lampa je deo hemijskog pribora. Sastoji se od donjeg dela (u kome se nalazi špiritus ili neki drugi alkohol) i fitilja. Najčešće se koristi u laboratorijama za zagrejavanje raznih supstanci.[1][2][3][4][5][6]

IzvoriUredi

  1. Nešić, S. & Vučetić, J. 1988. Neorganska preparativna hemija. Građevinska knjiga: Beograd.
  2. Rajković M. B. i saradnici (1993). Analitička hemija. Beograd: Savremena administracija. 
  3. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.
  4. J. Savić, M. savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, sarajevo, 1987.
  5. T. Šuranji, I. Žigrai, Osnovi kvantitativne hemijske analize, Novi Sad, 1997.
  6. D. Skug, D. Vest, DŽ. Holer, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.