Šablon:Clement i La Frenais

Koristi {{Clement i La Frenais|state=collapsed}} za prikaz ovog šablona u skrivenom (zatvorenom) stanju.
Koristi {{Clement i La Frenais|state=expanded}} za prikaz ovog šablona u proširenom (otvorenom) stanju.
Koristi {{Clement i La Frenais|state=autocollapse}} za prikaz ovog šablona u skrivenom (zatvorenom) stanju samo ako u članku postoji drugi šablon istog tipa. (Ovo je zadani oblik.)