Čista zemlja

Čista zemlja je koncept mahajana budizma koji predstavlja nebesko ili "čisto" stanište Buddhe ili Bodhisattve. U mahajana budizmu su se razvile razne tradicije koje stavljaju naglasak na taj koncept i koje se zajednički nazivaju budizam Čiste zemlje. Vjeruje se da je koncept preuzet iz drugih dharmičkih tradicija, odnosno da je povezan uz koncept dharme.

Pure Land Mandala (Kyushu National Museum).jpg

ReferenceUredi