Čista zemlja je koncept mahajana budizma koji predstavlja nebesko ili "čisto" stanište Buddhe ili Bodhisattve. U mahajana budizmu su se razvile razne tradicije koje stavljaju naglasak na taj koncept i koje se zajednički nazivaju budizam Čiste zemlje. Vjeruje se da je koncept preuzet iz drugih dharmičkih tradicija, odnosno da je povezan uz koncept dharme.

Reference uredi