Čikaška škola

višeznačna odrednica na Vikimediji

Čikaška škola podrazumeva određena gledišta i filozofije u vezi sa nekim programom ili katedrom na Univerzitetu u Čikagu, iako su se pojedini članovi tih katedri istorijski razilazili u svojim intelektualnim orijentacijama.

O Čikaškoj školi se može govoriti u različitim oblastima, kao na primer: