Zdravstvena intervencija

Zdravstvena intervencija je aktivnost na promoviranju ponašanja koje poboljšava mentalno i fizičko zdravlje, odnosno destimulira ili preoblikuje ponašanja povezana sa zdravstvenim rizicima.

Intervencija se može provoditi u različitim uslovima koji su obično povezani sa bolestima, poremećajima, sindromima ili povredama. Trijas kliničkih uslova u kojima se sprovodi intervencija kao sastavni deo proučavanja zdravstvenog problema u medicininskim istraživanjima su životni vek, kvalitet života, zdravstveni rizici, itd.

Faze intervencijeUredi

Intervencija u medicini obuhvata nekoliko faza,

  • preinterventna faza, ili faza priprema za intervenciju
  • faza intervencije, period intervencije koji može trajati od nekoliko minuta do više godina
  • postinterventna faza koja obuhvata period praćenje rezultataintervencije ili evaluacija rezultata dobijenih u intervenciji, koja može da traje više časova, dana ili godina, ponekad je to period koji traje do kraja života - bilo pojedinca, bilo člana kohortne skupine.