Zamišljena zajednica

Zamišljena zajednica je koncept nacije koga je irski politolog Benedict Anderson iznio 1983. godine u svojoj knjizi Imagined Communities ("Zamišljene zajednice" na engleskom). Prema njemu nacija nastaje kao zamišljena zajednica, odnosno iz potrebe za zajednicom širom od one u kojoj pojedinci žive i s kojom imaju neposrednu interakciju. Razlog za nastanak takvih zamišljenih nacija Anderson vidi u trijumfu sekularnih ideja Prosvjetiteljstva koje su uklonile božansko pravo kraljeva kao vezivno tkivo podanika dotadašnjih država, te dovele do potrebe za njegovih nadomjeskom u obliku nacionalne pripadnosti.