Zakonodavac je izraz koji u najširem smislu označava osobu ili tijelo koje donosi zakone, odnosno vrši zakonodavnu vlast u nekoj državi ili na nekom području.

U užem smislu izraz zakonodavac se može odnositi na pojedinca koji nameće ili je odabran za to da samostalno donosi zakone. Takvi primjeri postoje u antičkoj historiji, a najpoznatiji su Solon u Ateni, odnosno Likurg u Sparti.

Naziv zakonodavac se također može ondositi na osobu koja je član zakonodavnog tijela (skupštine, parlamenta), bez obzira sudjelovala ona u donošenju zakona ili ne.