Yuan An 袁安 (stilsko ime Shaogong 邵公, ? - 9. april 92) je bio kineski učenjak, službenik i političar u službi dinastije Han, koji se smatra osnivačem klana Yuan iz Ru'nana, jedne od najmoćnijih i najuticajnijih porodica Istočnog Hana. Služio je caru Zhangu, a potom mladom caru car He od Han|Heu, odnosno njegovoj pomajci Dou koja je vladala kao regentica. Tada je došao u sukob sa Douinim rođacima koji su preuzeli sve važne funkcije u državnog upravi, prvenstveno Dou Xianom. Razlog je bilo neslaganje sa Douovom militarističkom politikom, odnosno nastojanjem da se unište Xiongnui na sjeverozapadnim granicama tadašnje Kine; Yuan An se umjesto toga zalagao da se Xiongnu za Kinu vežu diplomatskim putem te služe kao tampon protiv drugih nomadskih naroda. Njegova politika je odbačena te je pokrenut pohod tokom koga su između 89. i 91. Xiongnui uništeni ili protjerani daleko na zapad. Godine 92. su njegovi suparnici svrgnuti i likvidirani u puču kojim je mladi car He svrgnuo svoju pomajku. Yuan He je umro nekoliko mjeseci kasnije, a mladi car mu je nakon smrti dao brojne počasti. Yuanovi potomci će nakon toga igrati važnu ulogu na kineskom dvoru, a dva praunuka - Yuan Shao i Yuan Shu - će krajem 2. vijeka kao gospodari rata osnovati i vlastite države.

Stela posvećena Yuan Anu iz 117. godine, koja opisuje ključne trenutke u njegovom javnom životu.

Yuan An je poznat i po komemorativnoj steli podignutoj godine 117. i otkrivenoj godine 1929.